Article


Починається грозовий перiод, тому необхiдно дотримуватися основних правил користування мережею пiд час грози:

  • Не працювати та не залишати увімкненими прилади та комп’ютери при наближенні грози, а тим більше під час грози.
  • Вимикати обладнання доступу до мережі Інтернет, яке видано для підключення в приватному секторі.
  • Вимикати всі прилади, що працюють від мережі 220V, з розеток. Особливо це стосується системних блоків формату ATX, а також багатьох моніторів, в яких після автоматичного відключення по завершенні роботи блок живлення лишається в режимі очікування під напругою мережі 220V. Така обережність врятує вашу техніку під час грози або стрибків напруги в мережі.
  • Для провідних абонентів багатоповерхових будинків – від’єднувати мережевий кабель від мережевої карти комп’ютера або інших мережевих пристроїв (роутери, ноутбуки, телевізори, монітори та ін.).
  • Вмикати всі прилади лише після того, як гроза повністю закінчиться.

Гроза – цe некероване стихiйне природне явище. Грозовий розряд мiж хмарами в прилеглому районi здатний вивести з ладу велику частину мережевої апаратури i компютерiв. Це вiдбувається в момент розряду через рiзке пiдвищення напруги в лiнiях електропередачi внаслiдок електромагнiтної iндукцiї i струмiв розтiкання. При цьому компютер користувача пiддається ризику, як з боку пiдключеного проводу компютерної мережi, так i з боку електроживлення.

Попередження!
Нагадуємо, що таке природне явище, як гроза, відноситься до форс-мажорних обставин, на які ми вплинути не в силах, тому відповідальності за пошкоджене обладнання абонента не несемо.
Абонент самостійно несе відповідальність за стан, експлуатацію та збереження свого (чи наданого в користування) обладнання, в тому числі у разі його пошкодження від розрядів блискавки та статичних наведень.
Якщо все таки пiсля грози помiтили, що доступ до мережі iнтернет вiдсутнiй, звертайтесь в службу технiчної пiдтримки. Нашi спецiалiсти допоможуть Вам у найкоротший термін вiдновити роботу.

© 2014 TaLANt, inc. All rights reserved.